Haryt

  • hasyl kömelek tagamly guradylan çörek bölejikleri

Haryt Barada

Kömelek we gaýmak tagamly guradylan çörek bölejikleri

Aýratynlyklary

  • Guty gaplama: 50gr x 56 sany
  • Kuwwatlyk gymmaty: 380,9 kkal
  • Ştrih belgisi: 4833002890029
  • Ýaramlylyk möhleti: 6 aý
Hilli